• پست الکترونیک

    pelast.pooiesh@gmail.com
  • ساعات پاسخگویی 8-17

    0912-1771200

 انواع برج های خنک کننده تماس مستقیم و غیر مستقیم برج های خنک کننده به دو نوع تقسیم می شوند،…

ادامه ...

برج خنک کننده مکعبی بهتر است یا برج خنک کن گرد ؟ با مقایسه کامل ویزگی های برج خنک کن…

ادامه ...

برج خنک کن ( خیس ، اتمسفریک ) چیست؟ برج خنک کن یا برج خنک کننده برج خنک کن وسیله…

ادامه ...

برج خنک کن یا برج خنک کننده چیست؟ و اجزای آن برج خنک کن یا برج خنک کننده کولینگ تاور…

ادامه ...

پکینگ مدیا چیست ؟ پکینگ مدیا یک واسط جامد بوده که در فرایندهای رشد چسبیده به عنوان بستر رشد میکروارگانیزمها…

ادامه ...